Khác

Đánh giá G435 của Logitech

Logitech G435 có cấu trúc mỏng manh và chất lượng âm thanh trung bình, nhưng giá cả lại khá hợp lý và nó tương thích với nhiều loại hệ thống.

ĐọC Thêm