Điện Thoại Thông Minh

Chủ sở hữu iPhone 12 hãy cẩn thận: Tốc độ 5G của bạn có thể chậm hơn 4G

Trừ khi bạn có mmWave 5G siêu nhanh trong khu vực của mình, rất có thể iPhone 12 Verizon của bạn sẽ tốt hơn trên 4G.

ĐọC Thêm